Dịch vụ đào tạo in house về Digital và Media của nhà cung cấp Think Digital là một giải pháp toàn diện để đào tạo nhân viên về lĩnh vực kỹ năng số hóa và truyền thông. Với dịch vụ đào tạo in house, công ty có thể nâng cao hiệu suất và kỹ năng của đội ngũ tiếp thị của mình.