1. Đối tượng áp dụng chính sách

Chính sách giao nhận được áp dụng cho tất cả các khách hàng đặt hàng qua website medialabs.asia.

2. Quy trình giao nhận

A. Xác nhận Booking và ký kết hợp đồng:

Sau khi đặt mua thành công gói quảng cáo, chuyên viên Media Lab sẽ liên hệ để xác nhận và hỗ trợ ký kết hợp đồng. Khách hàng cần nộp đầy đủ tài liệu và thông tin cần thiết trong thời gian 2 - 3 ngày.

B. Duyệt mẫu quảng cáo:

Media Lab sẽ gửi booking đến các nhà cung cấp để duyệt mẫu quảng cáo. Thông tin về quá trình này sẽ được cập nhật qua hệ thống Report trên Media Lab trong khoảng 1 - 4 ngày, phụ thuộc vào nhà cung cấp và định dạng quảng cáo.

C. Ký hợp đồng & Thanh toán:

- Hợp đồng sẽ được ký kết trực tiếp qua hệ thống điện tử của Media Lab. Chuyên viên sẽ liên hệ để xác nhận thông tin và gửi hợp đồng điện tử qua email cho khách hàng. Sau khi đọc và xác nhận, khách hàng có thể ký kết hợp đồng qua email.
- Xuất hóa đơn: Khách hàng có thể yêu cầu xuất hóa đơn ngay tại giỏ hàng bằng cách đánh dấu vào mục "xuất hóa đơn cho đơn hàng" và cung cấp thông tin chi tiết. Hóa đơn sẽ được gửi về email theo đợt thanh toán thỏa thuận.
- Nhận hóa đơn điện tử: Nếu khách hàng chưa yêu cầu xuất hóa đơn tại giỏ hàng, vẫn có thể liên hệ chuyên viên Media Lab để được hỗ trợ nhận hóa đơn điện tử sau khi đơn hàng và hợp đồng được ký kết.

D. Phát hành quảng cáo:

Sau khi quảng cáo được duyệt, sẽ tiến hành phát hành. Thông tin về hiệu suất của mẫu quảng cáo có sẵn trên hệ thống Report của Media Lab.

3. Thời gian giao nhận

- Các đơn đặt hàng sẽ được xác nhận và xử lý trong thời gian sớm nhất có thể.
- Thời gian giao nhận có thể biến động tùy thuộc vào loại hình quảng cáo và kênh quảng cáo được chọn. Media Lab cam kết thông báo rõ ràng về thời gian giao nhận trong quá trình đặt hàng.

4. Phí giao nhận

Media Lab có thể áp dụng phí giao nhận tùy thuộc vào dịch vụ và kênh quảng cáo được sử dụng. Các chi phí này sẽ được hiển thị rõ ràng trong quá trình đặt hàng.

5. Điều kiện giao nhận

- Khách hàng cần chắc chắn rằng thông tin liên lạc, bao gồm số điện thoại và địa chỉ email, được cung cấp chính xác và đầy đủ. Thông tin này sẽ được sử dụng để thông báo về tình trạng đơn hàng và điều chỉnh thời gian giao nhận khi cần thiết.
- Trong trường hợp không thể giao hàng thành công do thông tin không chính xác hoặc vấn đề khác, Media Lab sẽ liên hệ để thảo luận và thực hiện lại quá trình giao nhận.
- Trong trường hợp khách hàng cần thay đổi địa chỉ giao nhận sau khi đơn hàng đã được xác nhận, yêu cầu này cần được thông báo kịp thời cho Media Lab. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh địa chỉ giao nhận theo yêu cầu, nhưng không thể cam kết nếu quá trình giao hàng đã bắt đầu.