Chi tiết sản phẩm

Investor Pitch Deck Template 02

download

medialabs photo
medialabs photo
medialabs photo
Mẫu presentation template giới thiệu các cập nhật về startup để cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư.

Deliver in

PowerPoint PPTX, 21 slides

Giới thiệu 

Investor Update Pitch Deck Template
Show them how you've built, tested, and refined your product or service. Then update them on the current strategy, marketing movements, and how you will achieve future growth milestones.
 
Microsoft Office: PowerPoint PPTX (Edit with PowerPoint)
Exclusive features:
  • Master slide Layout
  • Drag and drop photo replace
  • 21 unique slides
  • Full HD 16:9 ratio
  • All elements are resizable vector
  • Used free fonts
  • Editable charts and infographics

Free Download File

Investor Update Pitch Deck.pptx

125.32 KB

download

Bạn cần thêm thông tin về đối tác này?

Prototyping (1)

Gửi thông tin liên hệ Recommend

Trao đổi về

medialabs photo

Investor Pitch Deck Template 02

👋 Bạn cần Đăng nhập để gửi tin nhắn

Chỉ mất 30s, Đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ các tính năng

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Similar Product