Chi tiết sản phẩm

Template OKRs miễn phí

download

medialabs photo
medialabs photo
medialabs photo
Sản phẩm Template OKRs của nhà cung cấp Think Digital là một giải pháp hiệu quả giúp các tổ chức xác định, theo dõi và đánh giá mục tiêu toàn cầu của mình một cách thông minh.

Giới thiệu 

Sản phẩm Template OKRs của nhà cung cấp Think Digital là một giải pháp hiệu quả giúp các tổ chức xác định, theo dõi và đánh giá mục tiêu toàn cầu của mình một cách thông minh.

Download File / Example File

OKRs Template - 001.xlsx

125.32 KB

download

OKR Tracker Template v1 🎯 okrstudio.com (1).xlsx

125.32 KB

download

TEMPLATE OKR.xlsx

125.32 KB

download

Bạn cần thêm thông tin về đối tác này?

Prototyping (1)

Gửi thông tin liên hệ Recommend

Trao đổi về

medialabs photo

Template OKRs miễn phí

👋 Bạn cần Đăng nhập để gửi tin nhắn

Chỉ mất 30s, Đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ các tính năng

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký