Chi tiết sản phẩm

[Free Download] Báo cáo Phát triển bền vững & Tiêu dùng xanh tại Việt Nam - Sustainability Report: Who Cares Who Does in Vietnam? - Kantar

download

Medialab photo
Medialab photo
Báo cáo phân tích quan điểm và hành vi của người tiêu dùng Việt về các vấn đề liên quan đến Phát triển bền vững và Tiêu dùng xanh. Thông qua báo cáo, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về xu hướng và hành vi mua sắm bền vững của người tiêu dùng Việt, từ đó xây dựng các chiến lược tiếp cận hiệu quả.

Deliver in

PDF File

Giới thiệu 

Báo cáo "Sustainability report: Who Cares Who Does in Vietnam?" của Kantar cung cấp những nhận định sâu sắc về nhân thức và hành vi của người tiêu dùng Việt Nam liên quan đến vấn đề bền vững. Về vấn đề Phát triển bền vững & Tiêu dùng xanh, báo cáo phân tích những thách thức về tài chính mà các gia đình Việt đang phải đối mặt, đồng thời khám phá những khía cạnh mới trong quan niệm về tính bền vững trong mắt người tiêu dùng tại Việt Nam.
 
Gallery
Nguồn: https://www.kantarworldpanel.com/vn/news/wcwd-vn-2023-report

Free Download File

kantar-sustainability-report-who-cares-who-does-in-vietnam.pdf

Click to download

download

Bạn cần thêm thông tin về đối tác này?

Prototyping (1)

Gửi thông tin liên hệ Recommend

Trao đổi về

Medialab photo

Think Digital

👋 Bạn cần Đăng nhập để gửi tin nhắn

Chỉ mất 30s, Đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ các tính năng

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký

Similar Product