Gói 3 buổi đào tạo triển khai OKR 1:1 cho doanh nghiệp SMB của chuyên gia OKR - Hồ Đông Thụ, CEO & Founder Think Digital, Founder MyOKR

Với gói đào tạo OKR 1:1 này, chuyên gia OKR Hồ Đông Thụ sẽ hướng dẫn doanh nghiệp bạn cách triển khai OKR một cách hiệu quả. Với 3 buổi đào tạo chuyên sâu, doanh nghiệp bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để:

  • Xác định các mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của doanh nghiệp
  • Phân tách các mục tiêu thành các kết quả chính đo lường được
  • Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu và điều chỉnh kịp thời
  • Tạo ra một văn hóa làm việc tập trung vào kết quả

Gói đào tạo OKR 1:1 này phù hợp với các doanh nghiệp SMB đang tìm cách cải thiện hiệu suất làm việc, tăng cường sự gắn kết của nhân viên và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Line Break Page 01

Xem chi tiết nội dung đào tạo và đặt hàng tại:  Gói 3 buổi đào tạo triển khai OKR 1:1 cho doanh nghiệp SMBLine Break Page 01

Nhập mã "MYOKR" khi thanh toán, giảm tới 60%, chỉ áp dụng cho 8 suất đầu tiên. 

Kv 02