Tổng quan 

Ra mắt vào ngày 26/01/2024, trong chưa đến 2 tháng trong quý 1 năm 2024, Media Lab đã ghi nhận một số kết quả đáng chú ý trong hoạt động.

Nền tảng đã có 105 nhà cung cấp và 702 sản phẩm trên hệ thống. Đáng chú ý, có tổng cộng 102 yêu cầu báo giá được gửi đến từ khách hàng tiềm năng, phản ánh nhu cầu cao từ phía khách hàng.

Về mặt lưu lượng truy cập web, Media Lab đã thu hút được 34K lượt xem trang (Pageviews) và 12K người truy cập (Visitors), và số người dùng hoạt động là 1,051.

Nền tảng này cũng đã thực hiện được 39 giao dịch qua Marketplace và 5 giao dịch liên quan đến Media. Giá trị giao dịch thành công (GMV) đạt con số đáng ngạc nhiên là ₫1,341,592,060, trong khi giá trị trung bình của mỗi giao dịch (AOV) lên tới ₫30,490,729. Những con số này minh chứng cho sự hiệu quả và tiềm năng lớn của nền tảng.

Gmv (1)

Các thông số cụ thể 

1. Đối Tác và Sản Phẩm:

  • Nhà Cung Cấp: 105 đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh.
  • Sản Phẩm: Cung cấp 702 sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

2. Tương Tác Khách Hàng và Hỗ Trợ:

  • Yêu Cầu Báo Giá: 102 yêu cầu, cho thấy sự quan tâm từ khách hàng.
  • AI Assistant: Được sử dụng 2,720 lần, nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
  • Media Plan: Tạo ra 62 kế hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp trong chiến lược truyền thông.

3. Lưu Lượng Truy Cập và Người Dùng:

  • Pageviews & Visitors: 34K lượt xem trang và 12K người truy cập, phản ánh sức hút của nền tảng.
  • Người Dùng Hoạt Động: 825 người dùng tích cực, cho thấy mức độ gắn bó với nền tảng.

4. Giao Dịch và Giá Trị Kinh Doanh:

  • Giao Dịch: Thực hiện tổng cộng 44 giao dịch qua Marketplace và Media.
  • GMV (Gross Merchandise Value): Tổng giá trị giao dịch thành công đạt ₫1,341,592,060, cho thấy sức mua mạnh mẽ qua nền tảng.
  • AOV (Average Order Value): Giá trị trung bình của giao dịch là ₫30,490,729, phản ánh giá trị cao từ các giao dịch được thực hiện.

Trong chưa đầy 2 tháng hoạt đồng đầu tiên đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của Media Lab qua các nhóm chỉ số chính về đối tác/sản phẩm, tương tác/hỗ trợ khách hàng, lưu lượng/người dùng và giao dịch/giá trị kinh doanh.