Theo khảo sát của Q&ME, người dân Việt Nam dành khoảng 2 tiếng mỗi ngày để xem YouTube. YouTube cũng được xem là mạng xã hội phổ biến thứ hai sau Facebook. Điện thoại thông minh là thiết bị được sử dụng nhiều nhất để xem YouTube.

Ngoài ra, YouTube cũng có ảnh hưởng lớn đến hành vi mua sắm của người dùng. 58% người dùng YouTube đã mua các sản phẩm trên nền tảng này. Thiết bị điện tử, mỹ phẩm/sản phẩm làm đẹp và thời trang được xem là top 3 sản phẩm có ảnh hưởng nhất trên YouTube.