Chạy mất dép là kênh TikTok của Minh - 1 runner tự nhận là "nghiệp dư". Minh chia sẻ rất nhiều về cách thực hành và duy trì thói quen chạy bộ cho người mới bắt đầu. Không chỉ lợi ích về sức khỏe, kênh còn đề cập đến khía cạnh lợi ích tinh thần mà việc chạy bộ mang lại cho người tập