Graphics (1)

Media Format

Category & Topic

Audience Location

Sắp xếp: Giá giảm dần

Tìm thấy 4 kết quả

Grab Ads - Quảng cáo trên Grab App

Grab Ads - Quảng cáo trên Grab App

Quảng cáo trên Grab App có thể hiển thị tại trang chủ của ứng dụng Grab hoặc ở trong trang hành trình di chuyển của hành khách. Grab Ads cho phép doanh nghiệp quảng cáo trên ứng dụng Grab, với các chương trình quảng cáo tùy chỉnh và các giải pháp quảng cá

Advertising platform

Quảng cáo trên Grab App có thể hiển thị tại trang chủ của ứng dụng Grab hoặc ở trong trang hành trình di chuyển của hành khách. Grab Ads cho phép doanh nghiệp quảng cáo trên ứng dụng Grab, với các chương trình quảng cáo tùy chỉnh và các giải pháp quảng cáo nâng cao hiệu quả. Ngoài ra, Grab Ads cũng cung cấp các công cụ phân tích thông tin và các tính năng lọc khách hàng của người dùng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mục tiêu quảng cáo của họ.

Buying Model

CPM

Giá từ

82,800,000 đ

Gói 1,000 lượt hiển thị

View Detail
Zalo Pay Advertising

Zalo Pay Advertising

Quảng cáo Zalo Pay là hình thức quảng cáo trên nền tảng thanh toán di động Zalo Pay, có hơn 11 triệu người dùng thanh toán. Zalo Pay Ads cung cấp nhiều định dạng quảng cáo khác nhau để các nhà quảng cáo có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình

Advertising platform

Quảng cáo Zalo Pay là hình thức quảng cáo trên nền tảng thanh toán di động Zalo Pay, có hơn 11 triệu người dùng thanh toán. Zalo Pay Ads cung cấp nhiều định dạng quảng cáo khác nhau để các nhà quảng cáo có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình một cách tốt nhất.

Buying Model

CPM

Giá từ

103,500,000 đ

Gói 1,000 lượt hiển thị

View Detail
Zalo Ads - Các giải pháp quảng cáo trên Zalo

Zalo Ads - Các giải pháp quảng cáo trên Zalo

Kênh quảng cáo mới để tiếp cận hơn 73 triệu khách hàng. Quảng bá xây dượng thương hiệu. Mang đến giải pháp Marketing giúp quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp và cửa hàng. Hỗ trợ nhanh chóng. Quản lý dễ dàng. Targeting chính xác.

Advertising platform
Kênh quảng cáo mới để tiếp cận hơn 73 triệu khách hàng. Quảng bá xây dượng thương hiệu. Mang đến giải pháp Marketing giúp quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp và cửa hàng. Hỗ trợ nhanh chóng. Quản lý dễ dàng. Targeting chính xác. Ads format đa dạng.

Buying Model

CPCCPM

Giá từ

-- đ

Gói 1,000 lượt hiển thị

View Detail
Giải pháp quảng cáo MoMo Ads

Giải pháp quảng cáo MoMo Ads

Giải pháp quảng cáo MoMo Ads - Tiếp cận với hơn 30 triệu người dùng tiềm năng trên ví điện tử MoMo.

Advertising platform
Tiếp cận với hơn 30 triệu người dùng tiềm năng trên ví điện tử MoMo.

Buying Model

CPM

Giá từ

104,500,000 đ

Gói 1,000 lượt hiển thị

View Detail