Facebook Ads

 180 250,000

Giải pháp quảng cáo trên Facebook

Clear
SKU: FBADS Category:

Description

Giải pháp quảng cáo trên Facebook

Additional information

Buying Method

CPA, CPC, CPD, CPE, CPI, CPL, CPM, CPR, CPV, Gói 1,000 Clicks, Gói 100,000 lượt hiển thị, Gói 100K Video views, Gói 200,000 lượt hiển thị

Format

Device

Desktop & Mobie, Mobile

Ad Type

Unit

Clicks / Nhấp chuột, Engagement / Tương tác, Post / Bài đăng, Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị, Video View / Lượt xem video