About

Báo cáo tổng quan về thị trường, xu hướng tăng trưởng của các nền tảng OTT Video Streaming và các thiết bị Connected TV tại Việt Nam được nghiên cứu bởi Think Digital & Media Lab

Product or Service info
 • Giá:

  900,000đ

 • Deliver in:

  1 - 2 tiếng

Thông tin chi tiết

Báo cáo tổng quan về thị trường, xu hướng tăng trưởng của các nền tảng OTT Video Streaming và các thiết bị Connected TV tại Việt Nam được nghiên cứu bởi Think Digital & Media Lab

Market Overview 

 • Báo cáo tổng quan về thị trường, xu hướng tăng trưởng của các nền tảng OTT Video Streaming và các thiết bị Connected TV 

Customer Insight 

 • Tóm tắt những insight và xu hướng chính của người tiêu dùng khi tương tác với Video Streaming và các thiết bị Connected TV. 

Benefit of Connected TV Ads

 • Tóm tắt các điểm mạnh, lợi thế của Connected TV Ads so với các nền tảng quảng cáo khác 
 • Giới thiệu giải pháp Connected TV Ads 

 

Order form
mood_bad
 • Comments are closed.
 • You May Also Be Interested In