Media Lab – Nền tảng media booking, đặt mua quảng cáo đầu tiên tại Việt Nam