Find media vendor to booking

Filters:
Showing 1 to 5 of 41 products (41 products in total)
Product Name
Vendor
Buying Unit
Buying Type
Total Booking
Select Item
Zalo Ads
Zalo Ads - Quảng cáo tăng truy cập đến website
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo sản phẩm trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo tăng lượng người quan tâm Zalo Official Account
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo Bài viết trên Zalo Official Account
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo tăng lượng tiệp cận Video trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPM
Zalo Ads - Quảng cáo tăng lượng xem Video trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPV
TikTok Ads – Giải pháp Quảng cáo trên Tiktok
Tiktok Ads - Reach & Awareness - Tăng lượng người tiếp cận trên TikTok
See detail
Tiktok
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Tiktok Ads - Traffic Ads - Tăng lượng truy cập website
See detail
Tiktok
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Tiktok Ads - Install App - Tăng lượng cài đặt ứng dụng
See detail
Tiktok
Install / Lượt tải ứng dụng
CPI
Tiktok Ads - Video view 2s - Tăng lượng xem video
See detail
Tiktok
Video View / Lượt xem video
CPV
Tiktok Ads - Video view 6s - Tăng lượng xem video
See detail
Tiktok
Video View / Lượt xem video
CPV
Adtima Ads
Adtima - Native Ads - Quảng cáo hiển thị tự nhiên
See detail
Adtima
CPC
Adtima - Cross Welcome Ads - Quảng cáo hiển thị trong lần đầu mở ứng dụng Zing News, Báo Mới.
See detail
Adtima
CPM
Adtima - Cross Fullpage - Quảng cáo hiển thị full màn hình trên thiết bị di động
See detail
Adtima
CPM
Adtima - Cross Inpage - Quảng cáo hiển thị full màn hình, ngẫu nhiên trong bài viết của báo.
See detail
Adtima
CPM
Adtima - Cross MobileFullscreen Ads - Quảng cáo hiển thị full màn hình trên thiết bị di động.
See detail
Adtima
CPM
Adtima - Widescreen Masthead Zing News - Quảng cáo hiển thị ở đầu trang bài viết.
See detail
Adtima
CPC
Adtima - Masthead Top Mobile/PC
See detail
Adtima
CPM
Cross Masthead PC
See detail
Adtima
CPM
Halfpage
See detail
Adtima
CPM
Player Banner 300x250
See detail
Adtima
CPM
Medium Rectangle
See detail
Adtima
CPM
Native Ads - Promote PR Article Only
See detail
Adtima
CPC
Native Ads - Promote PR Article và Native Ads
See detail
Adtima
CPC
Admatic Video Ads – Quảng cáo video
Instream Classic - 30s / PC - Video được phát trước, giữa hoặc sau dòng phát video nội dung
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Instream Classic - 30s / Mobile - Video được phát trước, giữa hoặc sau dòng phát video nội dung
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Fiteye Video - hiển thị đặc biệt ở vị trí góc chân phải màn hình
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
ITVC PC - Video được hiển thị ở vị trí chân bài viết
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
ITVC Mutex - Video được hiển thị ở vị trí giữa bài viế
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
ITVC Mobile - Video được hiển thị ở vị trí giữa bài viết.
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Admatic Native Ads – Quảng cáo tự nhiên
Native Ads - Mobile / Quảng cáo hiển thị tự nhiên
See detail
Admicro
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Native Ads - Mobile - Quảng cáo hiển thị tự nhiên
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Native Video - PC - Quảng cáo hiển thị tự nhiên
See detail
Admicro
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Native Ads - PC - Quảng cáo hiển thị tự nhiên
See detail
Admicro
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Review your Plan
There are no products in the cart!
0
Share Your Plan