Find media vendor to booking

Filters:
Showing 1 to 5 of 41 products (41 products in total)
Product Name
Vendor
Buying Unit
Buying Type
Total Booking
Select Item
Google Ads
Google Search (SEM) - Quảng cáo tìm kiếm Google Ads
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Google Display Ads (GDN) - Quảng cáo hiển thị Google Ads
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Google Display Ads (GDN) Retargeting - Quảng cáo hiển thị trên Google Ads, retargeting
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Google Ads - Install App (Mobile) - Quảng cáo tăng lượng cài đặt ứng dụng
See detail
Google
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPI
Google Ads - Gmail Display Ads - Quảng cáo hiển thị trong Gmail
See detail
Google
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Facebook Ads
Facebook Ads - Website Traffic - Quảng cáo tăng lượng truy cập website
See detail
Facebook
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Facebook Ads - Promote Post - Engagement Ads - Tăng tương tác với bài đăng
See detail
Facebook
Engagement / Tương tác
CPE
Facebook Ads - Awareness & Impression - Tăng số lượt tiếp cận & xem bài viết
See detail
Facebook
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Facebook Ads - Video Views - Thru-Play - Tăng lượng xem video
See detail
Facebook
Video View / Lượt xem video
CPV
Facebook Ads - Messenger Ads - Gửi tin nhắn quảng cáo
See detail
Facebook
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Facebook Ads - Instant Experience Ads (Canvas Ads) - quảng cáo trên thiết bị di động, trải nghiệm tức thì, toàn màn hình
See detail
Facebook
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Facebook Ads - Collection / Product Ads - Quảng cáo bộ sưu tập sản phẩm trên Facebook
See detail
Facebook
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Facebook Ads - Lead Form Ads - Quảng cáo thu thập thông tin qua form đăng ký
See detail
Facebook
CPA
Facebook Ads - Install App Ads - Quảng cáo tăng lượng người cài đặt ứng dụng
See detail
Facebook
CPI
Facebook Ads - Page Like Ads - Quảng cáo tăng lượt theo dõi trang
See detail
Facebook
CPL
Youtube Ads
Youtube Ads - Instream Non-skipable - Quảng cáo trong luồng xem video, không thể bỏ qua
See detail
Youtube
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Youtube - Trueview (Skipable) - Quảng cáo trong luồng xem video, có thể bỏ qua
See detail
Youtube
Video View / Lượt xem video
CPV
Youtube - Bumper Ad (Non-skip) - Quảng cáo video 6s, trong luồng xem video, không thể bỏ qua.
See detail
Youtube
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Youtube - Discovery Video & Search - Quảng cáo trong mục khám phá và tìm kiếm video
See detail
Youtube
Video View / Lượt xem video
CPV
TikTok Ads – Giải pháp Quảng cáo trên Tiktok
Tiktok Ads - Reach & Awareness - Tăng lượng người tiếp cận trên TikTok
See detail
Tiktok
Thousand Impression / 1,000 lượt hiển thị
CPM
Tiktok Ads - Traffic Ads - Tăng lượng truy cập website
See detail
Tiktok
Clicks / Nhấp chuột
CPC
Tiktok Ads - Install App - Tăng lượng cài đặt ứng dụng
See detail
Tiktok
Install / Lượt tải ứng dụng
CPI
Tiktok Ads - Video view 2s - Tăng lượng xem video
See detail
Tiktok
Video View / Lượt xem video
CPV
Tiktok Ads - Video view 6s - Tăng lượng xem video
See detail
Tiktok
Video View / Lượt xem video
CPV
Zalo Ads
Zalo Ads - Quảng cáo tăng truy cập đến website
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo sản phẩm trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo tăng lượng người quan tâm Zalo Official Account
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo Bài viết trên Zalo Official Account
See detail
Zalo Ads
CPC
Zalo Ads - Quảng cáo tăng lượng tiệp cận Video trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPM
Zalo Ads - Quảng cáo tăng lượng xem Video trên Zalo
See detail
Zalo Ads
CPV